Reception

Croeso i'r Derbyn 

Welcome to Reception

 

 

Our teachers are / Ein hathrawon ydy: 

Mrs Kippax & Miss Lloyd 

 

Our teaching assistants are / Ein cynorthwywyr addysgu ydy:

Miss O'Hanlon & Miss Roberts

Beth ydym ni'n dysgu? What are we learning about?

Picture 1

The National Literacy & Numeracy Framework /  Y Fframwaith Llythrennedd a
Rhifedd Cenedlaethol

Digital Competence Framework / Fframwaith Cymhwysedd Digidol