Year 1

Croeso i Flwyddyn 1 

Welcome to Year 1 

 

  Ein hathrawon ydy / Our teachers are: 

Mrs Gardener, Mrs Yeo and Mrs Thomas  

 

 Ein cynorthwywyr addysgu ydy / Our teaching assistants are:

Mrs Bonni, Mrs David, Mrs Harrington and Mrs Shilling

What are we learning about? / Beth ydym ni'n dysgu?

  Y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol / The National Literacy & Numeracy Framework

Fframwaith Cymhwysedd Digidol / Digital Competence Framework