Year 1

Croeso i Flwyddyn 1 

Welcome to Year 1 

 

Our teachers are / Ein hathrawon ydy: 

Mrs Gardiner, Mrs Yeo and Mrs Thomas  

 

Our teaching assistants are / Ein cynorthwywyr addysgu ydy:

Mrs Foley & Mrs Terrett

Beth ydym ni'n dysgu? What are we learning about?

Picture 1

The National Literacy & Numeracy Framework /  Y Fframwaith Llythrennedd a
Rhifedd Cenedlaethol

Digital Competence Framework / Fframwaith Cymhwysedd Digidol