Year 2

 

Croeso i Flwyddyn 2 

Welcome to Year 2 

 

 

Our teachers are / Ein hathrawon ydy: 

Mr Jones & Mrs Davies 

 

Our teaching assistants are / Ein cynorthwywyr addysgu ydy:

 

Mrs Lynch, Mrs Bodger & Miss Richards

 

 

Beth ydym ni'n dysgu? What are we learning about?

Picture 1

The National Literacy & Numeracy Framework /  Y Fframwaith Llythrennedd a
Rhifedd Cenedlaethol

Digital Competence Framework / Fframwaith Cymhwysedd Digidol