Year 3

Croeso i Flwyddyn 3

Welcome to Year 3

 

 

Our teachers are / Ein hathrawon ydy:

 

Mr Searle & Mrs Roberts

 

Our teaching assistants are / Ein cynorthwywyr addysgu ydy:

 

Mrs Grant

Beth ydym ni'n dysgu? What are we learning about? 

 

 

 

 

Picture 1

The National Literacy & Numeracy Framework / Y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol

Digital Competence Framework / Fframwaith Cymhwysedd Digidol