Year 4

Croeso i Flwyddyn 4

Welcome to Year 4

 

 

Our teachers are / Ein hathrawon ydy:

 

Mr Jones, Mr Maliphant, Mrs Clarke & Mrs James

 

Our teaching assistants are / Ein cynorthwywyr addysgu ydy:

 

Mrs Elkington

Year 4 Camp Out Night 1

Beth ydym ni'n dysgu? What are we learning about?

Picture 1

The National Literacy & Numeracy Framework / Y Fframwaith Llythrennedd a
Rhifedd Cenedlaethol

Digital Competence Framework / Fframwaith Cymhwysedd Digidol