Dosbarth Enfys 1

Croeso i Dosbarth Enfys

Welcome to Dosbarth Enfys 1

Ein hathrawon ydy / Our teachers are :

 

Mrs Castree

 

 Ein cynorthwywyr addysgu ydy / Our teaching assistants are:

 

Mrs Davison, Miss James and Mr Price

Beth ydym ni'n dysgu? What are we learning about?

 

 Y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol

/ The National Literacy & Numeracy Framework

Fframwaith Cymhwysedd Digidol / Digital Competence Framework