Dosbarth Enfys

Croeso i Dosbarth Enfys

Welcome to Dosbarth Enfys

Ein hathrawon ydy / Our teachers are :

 

Mrs Castree and Miss Whittaker

 

 Ein cynorthwywyr addysgu ydy / Our teaching assistants are:

 

Miss Wooller, Mrs Buck, Miss Roberts, Mrs Davison, Mrs O'Brien, Miss James and Mr Price

Beth ydym ni'n dysgu? What are we learning about?

 

 Y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol

/ The National Literacy & Numeracy Framework

Fframwaith Cymhwysedd Digidol / Digital Competence Framework