Year 6

Croeso i Flwyddyn 6

Welcome to Year 6

 

 

Our teachers are / Ein hathrawon ydy:

 

Mr Lloyd & Miss Prosser

 

Our teaching assistants are / Ein cynorthwywyr addysgu ydy:

 

Mrs Juniper

Beth ydym ni'n dysgu? What are we learning about?

Picture 1

The National Literacy & Numeracy Framework / Y Fframwaith Llythrennedd a
Rhifedd Cenedlaethol

Digital Competence Framework / Fframwaith Cymhwysedd Digidol