Year 6

Croeso i Flwyddyn 6

Welcome to Year 6


 Ein hathrawon ydy / Our teachers are: 

 

Mr Lloyd and Mrs Jones

 

 Ein cynorthwywyr addysgu ydy / Our teaching assistants are:

 

Mrs Elkington

Resources to support your child

Beth ydym ni'n dysgu? What are we learning about?

Y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol / The National Literacy & Numeracy Framework

 Fframwaith Cymhwysedd Digidol / Digital Competence Framework