Year 6

Croeso i Flwyddyn 6

Welcome to Year 6


 Ein hathrawon ydy / Our teachers are: 

 

Miss. Prosser and Miss. Phinnemore

 

 Ein cynorthwywyr addysgu ydy / Our teaching assistants are:

 

Mrs. Juniper

Resources to support your child

Beth ydym ni'n dysgu? What are we learning about?

Y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol / The National Literacy & Numeracy Framework

 Fframwaith Cymhwysedd Digidol / Digital Competence Framework

Christmas-Midnight

Glory to God

Winter Wonderland