Year 5

Croeso i Flwyddyn 5

Welcome to Year 5

 

 

Ein hathrawon ydy / Our teachers are :

 

Miss Phinnemore & Miss Prosser

 

 Ein cynorthwywyr addysgu ydy / Our teaching assistants are :

 

Mrs Juniper

Resources to support your child

Beth ydym ni'n dysgu? What are we learning about?

Y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol /  The National Literacy & Numeracy Framework

 Fframwaith Cymhwysedd Digidol / Digital Competence Framework