Year 4

Croeso i Flwyddyn 4

Welcome to Year 4

 

 

 Ein hathrawon ydy / Our teachers are:

 

Ms. Roach and Mr. Thomas

 

 Ein cynorthwywyr addysgu ydy / Our teaching assistants are :

 

Mrs. Grant

Miss. Wooller

Resources to support your child

What are we learning about? / Beth ydym ni'n dysgu?

 Y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol / The National Literacy & Numeracy Framework

Digital Competence Framework / Fframwaith Cymhwysedd Digidol