Reception

Croeso i'r Derbyn 

Welcome to Reception

 

 

  Ein hathrawon ydy / Our teachers are: 

Mr C Jones & Mrs S Yeo

 

 Ein cynorthwywyr addysgu ydy / Our teaching assistants are:

Mrs O'Hanlon and Mrs Bodger

Beth ydym ni'n dysgu? / What are we learning about?

Y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol / The National Literacy & Numeracy Framework

 Fframwaith Cymhwysedd Digidol / Digital Competence Framework