Nursery

Croeso i'r Feithrinfa

Welcome to Nursery

 

Ein hathrawon ydy / Our teacher is : 

Mrs John

 

 Ein cynorthwywyr addysgu ydy / Our teaching assistants are :

Miss Silver, Mrs Highway and Mrs Unsworth

 

Beth ydym ni'n dysgu? / What are we learning about?

Resources to support your child

Reminder: New nursery parents induction originally planned for March 25th will be postponed until further notice. 

  Y Fframwaith Llythrennedd a
Rhifedd Cenedlaethol / The National Literacy & Numeracy Framework

 Fframwaith Cymhwysedd Digidol / Digital Competence Framework