Nursery

Croeso i'r Feithrinfa

Welcome to Nursery

 

Ein hathrawon ydy / Our teacher is : 

Mrs John

 

 Ein cynorthwywyr addysgu ydy / Our teaching assistants are :

Miss Silver, Mrs Highway and Mrs Unsworth

 

Beth ydym ni'n dysgu? / What are we learning about?

 

 

 

 

  Y Fframwaith Llythrennedd a
Rhifedd Cenedlaethol / The National Literacy & Numeracy Framework

 Fframwaith Cymhwysedd Digidol / Digital Competence Framework