Year 1

Croeso i Flwyddyn 1 

Welcome to Year 1 

 

  Ein hathrawon ydy / Our teachers are: 

Mrs Gardener, Mrs Roberts and Mrs Thomas  

 

 Ein cynorthwywyr addysgu ydy / Our teaching assistants are:

Ms Terrett, Mrs Gadd and Mrs Pocock

What are we learning about? / Beth ydym ni'n dysgu?

  Y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol / The National Literacy & Numeracy Framework

Fframwaith Cymhwysedd Digidol / Digital Competence Framework