Year 1

Croeso i Flwyddyn 1 

Welcome to Year 1 

 

  Ein hathrawon ydy / Our teachers are: 

Miss Sullivan, Mrs Roberts and Mrs Thomas  

 

 Ein cynorthwywyr addysgu ydy / Our teaching assistants are:

Ms Terrett and Mrs Gadd 

Resources to support your child

  Y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol / The National Literacy & Numeracy Framework

Fframwaith Cymhwysedd Digidol / Digital Competence Framework