Year 3

Croeso i Flwyddyn 3

Welcome to Year 3


 Ein hathrawon ydy / Our teachers are:

 

Mrs. Jones and Mr. Lloyd

 

 Ein cynorthwywyr addysgu ydy / Our teaching assistants are:

 

Mrs. Bonni

Resources to support your child

Beth ydym ni'n dysgu? What are we learning about? 

 

 

 

 

Y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol / The National Literacy & Numeracy Framework

 Fframwaith Cymhwysedd Digidol / Digital Competence Framework