Year 2

 

Croeso i Flwyddyn 2 

Welcome to Year 2 

 

 

Our teachers are / Ein hathrawon ydy: 

Mr Jones & Mrs Yeo

 

Our teaching assistants are / Ein cynorthwywyr addysgu ydy:

 

Mrs Foley, Mrs Grant, Mrs Parfitt & Mrs Burkhard

 

 

Resources to support your child

Beth ydym ni'n dysgu? What are we learning about?

The National Literacy & Numeracy Framework /  Y Fframwaith Llythrennedd a
Rhifedd Cenedlaethol

Digital Competence Framework / Fframwaith Cymhwysedd Digidol